Hello, you either have problems or questions should we not help ?
yahoo
skype
bg_support
img_hotline (028)38150735
  Nhớ mật khẩu
Forget password
Register
Login
Email đăng nhập :
password :
  Remember password?
Register member
Not a Member yet?
(*)
password (*)
Confirm password (*)
Your name (*)
Address
Phone
Verification (*)
    I have read and agree with the internal rules or policies on security.
    

a) Được miễn phí Thành viên. Phí thành viên được hiểu là khoản phí để được tham gia hoạt động trên WEB Tanador.com, nhưng không tính đến các khoản phí khác như phí thuê quảng cáo, các dịch vụ tư vấn, các khoản phí khác trên WEB Tanador.com

b) Tạo một cửa hàng riêng để trưng bầy hàng hoá và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá doanh nghiệp của mình trên WEB Tanador.com

c) Được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý cửa hàng và các giao dịch của mình trên WEB Tanador.com

d) Được hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng cửa hàng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên WEB Tanador.com.

e) Hưởng các chính sách ưu đãi do WEB Tanador.com hay các đối tác thứ ba cung cấp trên WEB Tanador.com. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên WEB Tanador.com hoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên.

f) Hưởng các chính sách ưu đãi do WEB Tanador.com hay các đối tác thứ ba cung cấp trên SWEB Tanador.com. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên WEB Tanador.com hoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên.

Follow us : Youtube RSS Facebook Google
Enter your email: